Externe commissaris van de rekeningen

Een onafhankelijke audit van de financiën van uw Vereniging van Mede-eigenaars (VME) vormt het sluitstuk van een professioneel beheer.

Abonneer u op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze activiteiten

Onafhankelijke financiële audit

De Wet op de Mede-eigendom  voorziet naast de Raad van Mede-eigendom een Commissaris van de Rekeningen om controle uit te voeren op het beheer door de Syndicus. Het gaat hier om een specifieke financiële audit zodat de Mede-eigenaars zekerheid hebben dat de balans bij de afrekening correct is en er geen onaangename verassingen kunnen volgen. 

Een werk voor specialisten

Een VME is geen gewone vennootschap en heeft eigen specifieke spelregels. Het is dan ook belangrijk dat de audit gebeurd door een specialist die de specifieke structuur en werking van een VME  door en door kent. U kan op ons beroep doen voor:

  • Jaarlijks nazicht na einde boekjaar
  • Nazicht laatste balans bij overdracht van syndicus
  • Nazicht van afgesloten boekjaren