Impressum

Adresgegevens

Ulvenhout bvba

Dendermondestraat 18
2018 Antwerpen

Zaakvoerder
Thomas Verheust

BE 0823.290.765

STILL BE | Gebruiksvoorwaarden

Garantie

De informatie op onze website wordt met uiterste zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd. Ulvenhout bvba staat echter niet garant voor de volledigheid, juistheid, actualiteit of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie. Het gebruik van de inhoud die op de website ter beschikking is gesteld, geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Ulvenhout bvba is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade voor de gebruiker, met name van gegevens, hardware of software.

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe verwijzingen en links

De websites van Ulvenhout bvba bevatten koppelingen naar websites van derden ('externe links'). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende exploitanten.  Ulvenhout bvba heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte websites. Van Ulvenhout bvba kan niet redelijkerwijs worden verwacht dat zij voortdurende controle uitoefent op externe links zonder dat er sprake is van concrete informatie met betrekking tot overtredingen. Mocht echter bekend worden dat externe links in strijd zijn met de wet, worden deze onmiddellijk verwijderd.

Laatst bijgewerkt: Februari 2019