Gerechtsdeskundige Vastgoedbeheer

Als Gerechtsdeskundige Vastgoedbeheer kunnen we tussenkomen in een gerechtelijke procedure om een onderzoek te doen naar bepaalde zaken binnen het dossier.

Partijen kunnen ons ook buitengerechtelijk aanstellen om een dossier te onderzoeken en een oplossing/minnelijke schikking te zoeken waar beide partijen zich in kunnen vinden.

We staan ter uwer beschikking in Vlaanderen en Brussel (nederlandstalig).

Identificatienummer nationaal register voor gerechtsdeskundigen:  EXP29940361