Financiële audit van de VME

Waarom een audit?

Bij het beheer van een Mede-eigendom zijn er veel partijen betrokken die altijd betrokken partij zijn. Daarom is het rapport van een extern Commisaris van de rekeningen belangrijk om de mede-eigenaars te informeren over de financiële situatie van de VME.  Het aanstellen van een externe Commissaris van de Rekeningen is perfect mogelijk als er reeds een interne Commissaris is.

Verslag

Er wordt van de audit een uitgebreid verslag gemaakt dat ter beschikking gesteld kan worden van de mede-eigenaars. In klare taal krijgen ze informatie over de cijfers van de balans en de zekerheid dat deze cijfers ook overeenkomen met de werkelijkheid. Grote aandacht gaat naar het reservekapitaal en de eigenaars met schulden. Ook de facturenlijst wordt doorgelicht en de facturen worden nagekeken.

Aanbevelingen

In het verslag worden ook aanbevelingen opgenomen, bijvoorbeeld over de achterstallige eigenaars, het reservekapitaal of het eenmalig vast werkkapitaal. De Algemene Vergadering kan dan de nodige beslissingen hierrond nemen.

Meer weten?

We informeren u graag verder over een audit en de procedure die gevolgd moet worden.

Belgium

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.