Financiële audit van de VME

Waarom een audit?

Bij het beheer van een Mede-eigendom zijn er veel partijen betrokken die altijd betrokken partij zijn. Daarom is het rapport van een extern Commisaris van de rekeningen belangrijk om de mede-eigenaars te informeren over de financiële situatie van de VME.  Het aanstellen van een externe Commissaris van de Rekeningen is perfect mogelijk samen met een interne Commissaris die zich eerder focust op de ontvangen facturen en verdeelsleutels.

Verslag

Er wordt van de audit een uitgebreid verslag gemaakt dat ter beschikking gesteld kan worden van de mede-eigenaars. In klare taal krijgen ze informatie over de cijfers van de balans en de zekerheid dat deze cijfers ook overeenkomen met de werkelijkheid. Grote aandacht gaat naar het reservekapitaal en de eigenaars met schulden. Ook de facturenlijst wordt doorgelicht en de facturen worden nagekeken.

Aanbevelingen

In het verslag worden ook aanbevelingen opgenomen, bijvoorbeeld over de achterstallige eigenaars, het reservekapitaal of het eenmalig vast werkkapitaal. De Algemene Vergadering kan dan de nodige beslissingen hierrond nemen.

Raad van Mede-eigendom

De controle van de commissaris van de rekeningen volgt altijd na het einde van het boekjaar en richt zich specifiek op de boekhouding. Indien er tijdens het werkjaar controle moet gevoerd worden op de syndicus zoals het goedkeuren van facturen of het opvolgen van betalingen is dit een taak voor de RvM. De syndicus kan hiervoor toegang verlenen tot zijn software. We raden sowieso aan dat alle eigenaars toegang krijgen tot de facturen en rekeninguittreksels via een platform.

Meer weten?

We informeren u graag verder over een audit en de procedure die gevolgd moet worden. Om een offerte op te stellen hebben we volgende informatie zeker nodig: naam van de VME, het aantal kavels, het aantal jaarlijkse facturen en de wijze van verdeling van water en verwarming.

Belgium

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.